Behandling av personuppgifter
Lundströms Fastighetsförvaltning AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. För att du bättre ska kunna förstå hur vi behandlar information om dig, redovisar vi nedan våra grundläggande principer för behandling av personuppgifter.

Insamling av information
Lundströms Fastighetsförvaltning AB erbjuder dig möjlighet att via vår webbplats göra förfrågningar, felanmälan eller intressenamälan. På denna webbplats får vi information, den vi behöver för att kommunicera med dig.

Vid hyreskontrakt sparas ditt personnummer samt kontaktuppgifter för att vi ska kunna anpassa vår kommunikation med dig och information som är nödvändig för avisering/fakturering.

Uppgifter sparas i databasen 3 månader efter uppsägningsdatumet. Det fysiska kontraktet sparas i 10 år enligt gällande lagar och föreskrifter.

Cookies
En cookie-fil är en del av en text som genom tillstånd från dig kan placeras i din dators hårdvara. Om du godkänner detta, kommer din browser att lägga till texten i en separat fil. Lundströms Fastighetsförvaltning AB använder cookie-filer för att underlätta analyser av trafiken på våra webbplatser, genom att vi får kännedom om vem som har besökt en viss webbplats vid en viss tidpunkt. Du kan i din browser själv ange om du accepterar att cookie-filer placeras hos dig eller inte. Du kan även när som helst välja att ta bort sådana cookie-filer som placerats hos dig.
I övrigt kan du besöka alla delar av våra webbplatser utan att ta emot cookie-filer och utan att röja din identitet.

Säkerhet
Dina personuppgifter skyddas genom tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder hos Lundströms Fastighetsförvaltning AB.
  
Användning av informationen
Lundströms Fastighetsförvaltning AB hanterar och använder den information som du har lämnat för att bättre kunna tillfredsställa dina behov och för att ge dig en bättre service.
Lundstrsöms Fastighetsförvaltning kommer inte, utan ditt samtycke att vidareförmedla uppgifter om dig annat än om detta följer lagstiftningen eller om det krävs i samband med att du gör förfrågningar eller intresseanmälan  på vår webbplats.

Rättelse och insyn
Lundströms Fastighetsförvaltning strävar efter att all den information som vi behandlar ska vara korrekt. Detta gäller givetvis även de personuppgifter vi samlar in. För den händelse någon uppgift visar sig vara felaktig sker rättelse utan dröjsmål. Du har rätt att ta del av de uppgifter som vi registrerat om dig. Om du vill ta del av dessa uppgifter eller har andra frågor rörande vår behandling av personuppgifter, ber vi dig kontakta oss under någon av följande adresser:
info@lundstroms.se
Skolgatan 30, 602 25 Norrköping

Länkar till andra webbplatser
Vänligen notera att länkar som kan finnas på denna webbplats till andra webbplatser kan medföra att du besöker andra webbplatser som innehåller andra regler för integritetsskydd än vad som anges för våra webbplatser.