Information kring Covid-19

 

Med respekt för våra hyresgäster och medarbetare kommer inga fysiska möten att genomföras inom den närmsta tiden.
Ni som har avflytt eller inflytt kommer att få separat information om hur besiktning och nyckelhantering sker.

Vi vill uppmana alla hyresgäster och besökare att följa myndigheternas rekommendationer kring Covid-19.

Är du sjuk? Stanna hemma och hör av dig till oss per telefon eller mail. Undvik att vistas i gemensamma utrymmen i fastigheten i så stor utsträckning som möjligt till dess at du blivit frisk. 

Endast akuta serviceärenden kommer att prioriteras framöver.

Håll avstånd till varandra i tex trapphus och trängs inte i hissar. Vänta till hissen är ledig igen. 

Fortlöpande information om hur och när läget ändras kommer ske på vår hemsida.